header mobil

NKSE start

joomla mobile menu

Välkommen till Nationell klinisk slutexamination  

  • Bedömer klinisk kompetens i ett yrkesmässigt sammanhang Läs mer

  • Är ett verktyg för kvalitetssäkring av utbildningen Läs mer

  • Är ett verktyg för en likvärdig bedömning på nationell nivå Läs mer

  • Främjar samverkan och diskussion mellan lärosäten och vårdverksamheter Läs mer         

 

 styrelsenV18

NKSE styrelsen

 

Junidagen

I juni varje år inbjuds såväl partnerlärosäten/försöksverksamhet som de redan deltagande lärosätena till en konferens där alla har möjlighet att delge varandra sina erfarenheter av examinationen.

NKSE:s film

Se NKSE's introduktionsfilm där du får veta mer om hur slutexaminationen går till.

PDF-läsare

Hämta Adobes pdf-läsare gratis

Ladda ned en gratis
pdf-läsare från Adobe

Copyright © NKSE - Nationell klinisk slutexamination. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION