Välkommen till Nationell klinisk slutexamination

Välkommen till NKSE:s hemsida!

Här hittar du information om Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen (NKSE) samt information om vem du kan kontakta om du har frågor. Från start år 2003, då i form av ett projekt, till idag har examinationen utvärderats och förändrats utifrån ett kvalitetssäkringsperspektiv. År 2007 inrättades en styrelse med representanter från anslutna lärosäte. Styrelsen ansvarar för kvalitetssäkring och utveckling av examinationen.

Styrelsen har utfört flera enkätundersökningar som ligger till grund för vidareutvecklingen av examinationen. Modellen för examinationen främjar samverkan och diskussion mellan lärosäten och vårdverksamheter gällande omfattning och innehåll av olika ämneskunskaper i sjuksköterskeutbildningen. För att förbereda de studerande för det framtida arbetslivet bör universitet och högskolor på ett systematiskt sätt arbeta med utbildningars anknytning till arbetsmarknaden. Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen tillhör en av de mest välutvecklade, standardiserade, systematiskt prövade examinationer som sjuksköterskestudenter genomgår. Av landets 25 lärosäten som erbjuder sjuksköterskeutbildning har idag 16 infört NKSE i sin utbildningsplan.

 

Informationsfilm2 

Informationsfilm


Junidagen 2015

Junidagen 2015 äger rum den 10 juni
Erfors-/Weitnersalen, Sophiahemmet Högskola, Stockholm

OBS - tänk på att boka hotellrum i god tid (vigsel Prins Carl Philip & fröken Sofia Hellqvist den 13 juni)

 

Extra information