header mobil

NKSE start

Vi har Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen i våra program!

ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHEThogskolan-vast  hkr_logotype_rgb_fz  karlstads-univ  blekinge-th     hogskolan-dalarna   linne-univ  gbg-univ..liu huuulogo_grey mid lulea  skovde       Umea      Halmstad

 

 

 

 

Junidagen

I juni varje år inbjuds såväl partnerlärosäten/försöksverksamhet som de redan deltagande lärosätena till en konferens där alla har möjlighet att delge varandra sina erfarenheter av examinationen.

NKSE:s film

Se NKSE's introduktionsfilm där du får veta mer om hur slutexaminationen går till.

PDF-läsare

Hämta Adobes pdf-läsare gratis

Ladda ned en gratis
pdf-läsare från Adobe

Copyright © NKSE - Nationell klinisk slutexamination. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION