header mobil

NKSE start

Ordförande har ordet

Inger Jansson

Hej!

Jag heter Inger Jansson, är lektor vid Göteborgs universitet och ordförande för NKSE styrelse. Göteborgs universitet är också administrativt lärosäte för NKSE under min mandatperiod, sen flyttar vi vidare i landet!

NKSE har nu varit ett varumärke i mer än 10 år och under åren kvalitetssäkrats genom ett flertal studier där såväl lärare, bedömningsansvariga sjuksköterskor som studenter bidragit med att granska, fylla i enkäter, delta i intervjuer osv. Tack vare detta arbete har examinationen kunnat utvecklas till den tvådelade examination av sjuksköterskeexamens nationella mål där vi är idag. 

I Sverige finns idag tre vägar till sjuksköterskelegitimation. Den första vägen är ett sk ”snabbspår” för sjuksköterskor som är utbildade utanför EU/EES där de gör prov och praktik. Sedan ca 2 år används NKSE skriftligt prov för denna grupp. Detta har  vilket visat sig fungera mycket bra för att mäta kunskapen i omvårdnad. Den andra vägen är en ettårig kompletteringsutbildning för sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES. På två lärosäten, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet examineras även dessa studenter med NKSE, både skriftligt och praktiskt prov. Den tredje vägen är den vanliga treåriga sjuksköterskeutbildningen där vi idag använder NKSE på 14 lärosäten. Det känns spännande att alla vägar till svensk sjuksköterskelegitimation nu kan inbegripa NKSE som kvalitetssäkring för att de nationella målen för sjuksköterskeexamen är nådda!

Jag ser fram emot att NKSE fortsätter utvecklas i samverkan med er alla inblandade! Det kräver att vi ses och tillsammans kontrollerar att vi följer en gemensam struktur och genomför kontinuerliga förbättringar utifrån ny evidens. Detta gör vi i styrelsen, via samverkansgrupper, i möten mellan verksamhet och lärosäten och på vår gemensamma junidag där vi alla ses en gång om året i Stockholm.

Hör gärna av er med frågor om examinationen, vi kommer också gärna ut till intresserade lärosäten som funderar på att starta upp NKSE. Hoppas vi ses på junidagen!

Hälsningar

Inger Jansson

Ordförande, Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, NKSE

 

Arkiv

Juni 2015
Juli 2014
Juli 2013
Juli 2012
Juli 2011
Nov 2010
Maj 2010
April 2009
Juni 2008

 

 

 

Junidagen

I juni varje år inbjuds såväl partnerlärosäten/försöksverksamhet som de redan deltagande lärosätena till en konferens där alla har möjlighet att delge varandra sina erfarenheter av examinationen.

NKSE:s film

Se NKSE's introduktionsfilm där du får veta mer om hur slutexaminationen går till.

PDF-läsare

Hämta Adobes pdf-läsare gratis

Ladda ned en gratis
pdf-läsare från Adobe

Copyright © NKSE - Nationell klinisk slutexamination. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION