header mobil

NKSE start

Partnerlärosäten / försöksverksamhet


Samverkan partnerlärosäten/försöksverksamhet innebär ett samverkansavtal mellan ett redan anslutet lärosäte och ett lärosäte som arbetar för att införa Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen som obligatorium i sjuksköterskeprogrammets avslutande termin. Under en avtalad tid ges stöd till det intresserade lärosätet för att successivt kunna införa modellen. Denna planerings- och förankringsprocess beräknas pågå i cirka två terminer.

 

Anslutna lärosäten februari 2021 0001

Junidagen

I juni varje år inbjuds såväl partnerlärosäten/försöksverksamhet som de redan deltagande lärosätena till en konferens där alla har möjlighet att delge varandra sina erfarenheter av examinationen.

NKSE:s film

Se NKSE's introduktionsfilm där du får veta mer om hur slutexaminationen går till.

PDF-läsare

Hämta Adobes pdf-läsare gratis

Ladda ned en gratis
pdf-läsare från Adobe

Copyright © NKSE - Nationell klinisk slutexamination. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION