header mobil

NKSE start

Publikationer

 

Henrietta Forsman, Inger Jansson, Janeth Leksell, Margret Lepp, Christina Sundin Andersson, Maria Engström, Jan Nilsson
Clusters of competence: Relationship between self‐reported professional competence and achievement on a national
examination among graduating nursing students
Orginal research: Empiral Research- quantitative         DOI: 10.1111/jan.14222               Accepted: 24 September 2019

 

Bengtsson M, Dahlquist B, Carlson E. (2015). Expectations of nursing students prior to a skills-based exam performed in clinical practice. Journal of Nursing Education and Practice 2016, Vol. 6, No. 8 p. 22-29.

 

Ziegert, K., Elmqvist, M. A., Johanssons, U.-B., Larsson, M., & Andersson, P. L. (2014). How the Final Swedish Clinical Exam Prepares the Nursing Students for Their Future Challenges-Qualitative Analysis. Creative Education, 5, 1887-1894

 

Unn-Britt Johansson, Petra Lilja Andersson, Maria Larsson, Kristina Ziegert, Marianne Ahlner-Elmqvist. Use of a National Clinical Final Examination in a Bachelor’s Programme in Nursing to Assess Clinical Competence—Students’, Lecturers’ and Nurses’ Perceptions.
Open Journal of Nursing Vol.4 No.7, June 2014. DOI: 10.4236/ojn.2014.47053

 

Lilja Andersson P, Ahlner-Elmqvist M, Johansson UB, Larsson M, Ziegert K
Nursing students' experiences of assessment by the Swedish National Clinical Final Examination. Nurse Education Today. 2012  Jan 5.
http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2011.12.004

 

Athlin E., Larsson M. & Söderhamn O. (2011)
A model for a national clinical final examination in the Swedish bachelor programme in nursing. Journal of Nursing Management. 2011 20 Sept (1):90-101. doi: 10.1111/j.1365-2834.2011.01278.x

Junidagen

I juni varje år inbjuds såväl partnerlärosäten/försöksverksamhet som de redan deltagande lärosätena till en konferens där alla har möjlighet att delge varandra sina erfarenheter av examinationen.

NKSE:s film

Se NKSE's introduktionsfilm där du får veta mer om hur slutexaminationen går till.

PDF-läsare

Hämta Adobes pdf-läsare gratis

Ladda ned en gratis
pdf-läsare från Adobe

Copyright © NKSE - Nationell klinisk slutexamination. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION