header mobil

NKSE start

Datum skriftligt prov

VT 2020

Ordinarie tentamen: onsdag 8 april kl. 08.00-12.00, v 15 (OBS onsdag)
Nationell redovisning till studenterna: onsdag 29 april, v 18 
Omtentamen I: Fredag 15 maj kl. 08.00-12.00, v 20
Omtentamen av del 2: Obs enbart läkemedelsdelen! Fredagen den 5 juni kl. 09.00-09.45, v 23
Omtentamen II: fredag 21 augusti kl. 08.00-12.00, v 34

HT 2020
Ordinarie tentamen: onsdag 11 november kl. 08.00-12.00, v 46 (OBS onsdag)
Nationell redovisning till studenterna: fredag 27 november, v 48
Omtentamen I: fredag 11 december kl. 08.00-12.00, v 50
Webbmöte: Onsdag 16 december kl 09.00-12.00 v 51
Omtentamen II: fredag 5 februari kl. 08.00-12.00, v 5

VT 2021

Ordinarie tentamen: onsdag 14 april kl. 08.00-12.00, v 15 (OBS onsdag)
Nationell redovisning till studenterna: fredag 30 april, v 17 
Omtentamen I: Fredag 21 maj kl. 08.00-12.00, v 20 
Omtentamen II: fredag 27 augusti kl. 08.00-12.00, v 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junidagen

I juni varje år inbjuds såväl partnerlärosäten/försöksverksamhet som de redan deltagande lärosätena till en konferens där alla har möjlighet att delge varandra sina erfarenheter av examinationen.

NKSE:s film

Se NKSE's introduktionsfilm där du får veta mer om hur slutexaminationen går till.

PDF-läsare

Hämta Adobes pdf-läsare gratis

Ladda ned en gratis
pdf-läsare från Adobe

Copyright © NKSE - Nationell klinisk slutexamination. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION